Unngå skatt med enkel og kreativ skatteplanlegging - Deltidsjobb

Unngå skatt med enkel og kreativ skatteplanlegging

Skatt er noe man aldri kommer unna, ikke på lovlig vis. Les om kreativ skatteplanlegging her.

skatt, skatteplanlegging

Få mindre skatt: Hvis du er kreativ kan du redusere skatten din betydelig.

Det å betale skatt er å bidra til fellesskapet. Hvis man ikke liker skattetrykket, kan en forsøke å påvirke dette gjennom politikken, eller enda enklere, ved å finne seg et annet land med en annen samfunnsmodell.

En annen ting du kan gjøre er å drive med kreativ skatteplanleggnig.

Kreativ skatteplanlegging

Norge har et høyt skattetrykk, men først og fremst for de som ikke har kompetanse og ressurser tli å utføre kreativ skatteplanlegging. De rike gjør det, så hvorfor skal ikke du?

Kreative måter å unngå skatt:

  • Betydelig reduksjon i skatt på lønn: Delingsmodellen kan brukes til å begrense skatt på egen lønn. Dette gjelder for de som har egne virksomheter. Det man da kan gjøre er å opprette et aksjeselskap. I stedet for å ta ut lønnsinntekter hvor skatten er inntil 55%, kan man ta ut utbytte og få kapitalinntekt som kun er 28%. Alle som har private virksomheter kan gjøre dette, (det eneste kravet er at minst 1/3 av selskapet eies av en deleier).
    Ved å bruke delingsmodellen kan man helt lovlig begå skatteunndragelse. Hvis man kan velge mellom 55% skatt og 28% skatt, vil nok de fleste velge den siste modellen. Dette er ikke noe bare rikingene gjør, også artister, programledere, konsulenter, andre selvstendige og som har mindre private virksomheter gjør dette.
  • Reduksjon av skatt på aksjegevinst: De som er eiere av større konserner eller et sammensurium av aksjeselskaper kan foreta interne transaksjoner som gjør at skatt på aksjegevinster blir kraftig redusert.
  • Unngå formueskatt: Eier man selskaper som ikke er børsnotert kan aksjeverdien i selskapet beregnes lavere enn hva selskapets virkelige verdier er verdt, og dermed unngå skatt i form av redusert formueskatt.
  • Lær deg å lese skatteloven slik at du kan tilpasse deg. Loven har, og vil alltid ha, mange små og store smutthull.
  • Fradrag og selvfølgeligheter: Du kan trekke fra utgifter til så mangt, få med alle fradrag og sørg for at du havner i riktig skatteklasse. Ungdom med sommerjobb kan tjene 39.950 kroner skattefritt om de har frikort. Dette er tipsene som går igjen hvert år i avisene, og de fleste kjenner til disse, sannsynligvis ingen grunn til å repetere disse skattetipsene.

Norske pengemagasiner og aviser bidrar med bare de mest grunnleggende skattetipsene. Det er kanskje ikke politisk korrekt å gi råd om kreativ skatteplanlegging? De virkelig gode tipsene får du uansett fra å lese skatteloven og på kreativt vis tilpasse deg systemet.

Skattehull er et litt upresist begrep. I realiteten handler det mer om å vri seg unna, på en måte som gjør at man får en lovlig skattereduksjon.

Å ulovlig lure seg unna skatt

Skatt på formue og inntekt er det en del som forsøker å lure seg unna. En av metodene er å skjule penger i utlandet, eller å la være å oppgi inntekt og formue. Så veldig smart er det ikke.

Ettersom den norske stat har fått innsyn i hva nordmenn har av pengeplasseringer i utlandet, er det ikke lenger problemfritt å lure seg unna. Det blir stadig vanskeligere å skjule penger fra Skatteetaten.

Det å lure seg unna skatt på ulovlig vis er ikke en særlig attraktiv mulighet, med de konstante bekymringer og strenge straffer det kan medføre.

Det er bedre å betale inn til fellesskapet, enn å bli tatt i ulovlig skattetriksing. En straffeskatt i tillegg til fengselsstraff er nok til å skremme de fleste fra å forsøke å lure seg unna. Av de som prøver, er det mange som blir tatt. Snyter du på skatten har du ingen grunn til å føle deg trygg.

Formue i utlandet

Norge er et av få land i verden som har formueskatt på nettoformue. Da er det ikke så rart at enkelte ser på formuesskatt som en urettferdig konfiskering av privat eiendom. Når loven i seg selv oppleves som urettferdig, er terskelen for enkelte lavere for å begå lovbrudd i form av å skjule formuer i utlandet. Formuesskatt er et virkemiddel staten bruker for å oppnå økonomisk omfordeling. På den måten tapper staten kontoen til bl.a. eldre mennesker for penger de har spart opp hele livet.

Du trenger ikke bryte loven eller reise utenlands dersom du føler deg urettferdig behandlet av skattesystemet. Det er bare å sette i gang med kreativ skatteplanlegging.

Forøvrig hjelper det å fokusere på det positive og det nyttige som skattekronene brukes på. Skattepengene går til mye bra og fint. Tenk litt på det. Kanskje gi et ekstra bidrag til statskassen i år?

Nei.